Discutabele producten/leveranciers

Er bestaan vele goede fabrikanten en leveranciers van producten voor kantoor. Deze bedrijven spannen zich in om producten van hoge kwaliteit te maken of te leveren, met ontzag voor milieu en die voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. In tegenstelling hierop zijn er bedrijven in de keten, van fabrikant tot detailhandel, die zich onbewust of zich willens en wetens onttrekken aan gestelde eisen en/of zich schuldig maken aan onjuiste beweringen of claims. Om openbaarheid te geven aan discutabele producten en bedrijven is deze pagina toegevoegd.

Aanmelding

Een aanmelding kan door een ieder in persoon, ook volledig anoniem, worden gedaan. Aanmelden is uitsluitend mogelijk door het invullen van het hiervoor bestemde formulier.

Voor onderstaande categorieën worden aanmeldingen onderzocht:

  1. Foutieve voorlichting en/of claim omtrent een product.
  2. Kwaliteit van een product.
  3. Foutieve voorlichting en/of claim van een bedrijf of organisatie.

Naast dat alleen aanmeldingen kunnen worden gemeld uit een van bovenstaande categorieën dient een aanmelding goed onderbouwd en te verifiëren te zijn. Nadat de aanmelding anoniem, dus zonder bekendmaking van de melder, aan de leverancier is voorgelegd kan deze worden gepubliceerd op deze pagina.

Foutieve voorlichting en/of claim omtrent een product

Kwaliteit van een product

Foutieve voorlichting en/of claim van een bedrijf of organisatie

Veel gestelde vragen over Discutabele producten/leveranciers

Een overzicht van veel gestelde vragen over Discutabele producten/leveranciers is beschikbaar op de pagina:
Veel gestelde vragen over Discutabele producten/leveranciers