meta data voor deze pagina

Juridische informatie

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Het voorgaande neemt niet weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en / of onjuistheden bevat.

Beslissingen die gebruiker van de website of applicatie maakt op basis van de aangeboden informatie – hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden - zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker. OFFI Instituut sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en / of informatie die via deze website is verkregen.

Verwijzingen naar sites die niet door OFFI Instituut worden onderhouden zijn ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. OFFI Instituut staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. OFFI Instituut is ook niet verantwoordelijk voor de wijze waarop zij omgaan met persoonsgegevens.

OFFI Instituut houdt de rechten met betrekking tot op de websites en in de applicaties gepresenteerde informatie, waaronder teksten, illustraties, grafisch materiaal, (stilstaand en / of bewegend) beeldmateriaal, logo's en beeldmerken, tenzij dit anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van OFFI Instituut delen van de inhoud van deze websites over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen.

De voorwaarden in deze disclaimer en de copyright voorwaarden kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op de website gepubliceerd zijn.