meta data voor deze pagina

Beoordelingen leveranciers

OFFI® Reviews maakt voor de beoordeling van leveranciers uitsluitend gebruik van Expert ratings. Alleen hierbij worden leveranciers van producten voor kantoor- of leeromgeving beoordeeld op acht verschillende punten:
service en ondersteuning assortiment prijsniveau levering en installatie commerciële ethiek kennis en innovatie wet- en regelgeving MVO
Lees hier de betekenis van de verschillende beoordelingscriteria

Werkwijze

Een Expert rating leverancier wordt uitgevoerd conform de internationale norm ISO 19011 'Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen' waarbij OFFI Test een Expert rating voor een leverancier initieert afhankelijk van actualiteit en noodzaak. Ook het aantal expert ratings voor een bepaalde leverancier en de tussenliggende termijn of termijnen wordt uitsluitend door OFFI Test bepaald. Hiermee wordt bereikt dat een leverancier zich niet kan voorbereiden op een audit of contact met auditoren hetgeen resulteert in betrouwbare gegevens.

Rapportage

Iedere Expert rating voor de beoordeling van een leverancier wordt altijd op gelijke uniforme wijze uitgevoerd, alleen de rapportage van hiervan verschilt.

Rapportage doorlopend

Elke rapportage is door het gebruik van iconen voor iedereen direct duidelijk. Zelfs de meest uitgebreide rapportage, die van een leverancier met een doorlopend monitoringsprogramma, ziet er overzichtelijk uit. Onderstaand als voorbeeld een rapportage van een fictieve leverancier met een score van 4 keer 5.0 en 4 keer 7.0, dus met een gemiddelde score van 6.0:

Naam van de leverancier is voor het laatst beoordeeld op dag en datum. De gemiddelde score op de beoordelingscriteria is 6 en samengesteld uit:

gemiddelde score op de beoordelingscriteria is 6.0

CriteriumRatingToelichting / OpmerkingenCommentaar leverancier
scope service en ondersteuningAls voorbeeld score 5.0 voor service en ondersteuning (0,1 t/m 10 mogelijk)-
scope assortimentAls voorbeeld score 5.0 voor assortiment (0,1 t/m 10 mogelijk)-
scope prijsniveauAls voorbeeld score 5.0 voor prijsniveau (0,1 t/m 10 mogelijk)-
scope levering en installatieAls voorbeeld score 5.0 voor levering en installatie (0,1 t/m 10 mogelijk)-
scope commerciële ethiekAls voorbeeld score 7.0 voor commerciële ethiek (0,1 t/m 10 mogelijk)-
scope kennis en innovatieAls voorbeeld score 7.0 voor kennis en innovatie (0,1 t/m 10 mogelijk)-
scope wet- en regelgevingAls voorbeeld score 7.0 voor wet- en regelgeving (0,1 t/m 10 mogelijk)-
scope MVOAls voorbeeld score 7.0 voor MVO (0,1 t/m 10 mogelijk)-

Om leveranciers die doorlopend positief worden beoordeeld ook zonder inzien van de ratings onderscheidend en voor iedereen direct herkenbaar te doen zijn kunnen gebruik maken van 'OFFI® audited SUPPLIER' logo.
Alleen als voldoende beoordeelde leverancier waarbij er geen enkele afzonderlijke score lager is dan 6 ontvangt het logo met kwalificatie waarbij de waarde van de scores op de rating samen bepalen welk niveau de leverancier behaalt. Bij een hogere gemiddelde score hoger dan 6 is het logo met 'bronze', bij hoger dan 7 met 'silver' en bij 8 of hoger met 'gold' als herkenbare kwalificatie uitgevoerd.
OFFI® audited SUPPLIER bronze logo OFFI® audited SUPPLIER silver logo OFFI® audited SUPPLIER gold logo

Rapportage random

Indien een leverancier is beoordeeld en er geen doorlopend monitoringsprogramma voor een of meerdere beoordelingscriteria is gestart dan wordt de gemiddelde score van de leverancier vermeld.

Alle beoordelingen op schaal van 0 t/m 10 met de volgende betekenis:

IcoonRating / ScoreKwalificatie
10uitmuntend
9 - 9.9zeer goed
8 - 8.9goed
7 - 7.9ruim voldoende
6 - 6.9voldoende
5 - 5.9twijfelachtig / zwak
4 - 4.9onvoldoende
3 - 3.9ruim onvoldoende
2 - 2.9slecht
1.0 - 1.9zeer slecht
0.1 - 0.9uiterst slecht
Herkenbaar als reviewed

Een beoordeelde leverancier is direct herkenbaar aan het 'OFFI® reviewed SUPPLIER' logo. OFFI® reviewed SUPPLIER logo

De beoordeling van de leverancier heeft in het verleden plaatsgevonden. Een meer recente beoordeling zou een meer positieve of meer negatieve beoordeling kunnen zijn afhankelijk van zowel de eigen als ook de prestaties van vergelijkbare leveranciers. Indien de leverancier een schriftelijke en gemotiveerde reactie op een score heeft gegeven dan wordt ook deze gepubliceerd.