meta data voor deze pagina

Expert ratings leveranciers

Doelstelling

De doelstelling van de expert rating is tweeledig:

  • voor consumenten als ook zakelijke inkopers een onafhankelijk vergelijkbaar inzicht te geven in de prestaties van een leverancier op verschillende relevante deelgebieden
  • leveranciers inzicht te geven in de eigen prestaties en te benchmarken met de sector

De expert rating met de zienswijzen van deskundigen is niet vergelijkbaar met de verschillende reviewsites op internet die beoordelingen over leveranciers van vrijwel uitsluitend kopende klanten verzamelen en publiceren. De expert rating kan zowel afzonderlijk als ook aanvullend hierop worden gebruikt.

Werkwijze

Een expert rating leverancier wordt uitgevoerd conform de internationale norm ISO 19011 'Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen' waarbij OFFI Test een expert rating voor een leverancier initieert afhankelijk van actualiteit en noodzaak. Ook het aantal expert ratings voor een bepaalde leverancier en de tussenliggende termijn of termijnen wordt uitsluitend door OFFI Test bepaald. Hiermee wordt bereikt dat een leverancier zich niet kan voorbereiden op een audit of contact met auditoren hetgeen resulteert in betrouwbare gegevens.

Rapportage

De eindrapportage van een expert rating van een leverancier is openbaar waarbij de score op de verschillende criteria wordt vermeld. Indien een leverancier een schriftelijke en gemotiveerde reactie op een score heeft gegeven dan wordt ook deze gepubliceerd.