meta data voor deze pagina

Beoordelingen producten

OFFI® Reviews maakt voor de beoordeling van producten uitsluitend gebruik van Expert ratings. Alleen hierbij worden producten voor kantoor- of leeromgeving beoordeeld op acht verschillende deelgebieden:
kwaliteit installatie en garantie wet- en regelgeving ergonomie design innovatie milieu prijs
Lees hier de betekenis van de verschillende beoordelingscriteria

Werkwijze

Een Expert rating product wordt uitgevoerd conform de internationale norm ISO 19011 'Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen' met eigen productspecifieke ontwikkelde testmethodes voor producten voor kantoor, waarbij OFFI Test een Expert rating voor een product initieert afhankelijk van actualiteit en noodzaak. Ook het aantal expert ratings voor een bepaald product en de tussenliggende termijn of termijnen wordt uitsluitend door OFFI Test bepaald. Hiermee wordt bereikt dat de fabrikant van het product zich niet kan voorbereiden op een audit of contact met auditoren hetgeen resulteert in betrouwbare gegevens.

Rapportage

Iedere Expert rating voor de beoordeling van een product wordt altijd op gelijke uniforme wijze uitgevoerd. Alleen de frequentie, ad hoc of doorlopend met steekproeven, en de rapportage hiervan verschilt. In onderstaand schema zijn de verschillen af te lezen.

Productvergelijking audited en reviewed PRODUCT

Rapportage doorlopend

Elke rapportage is door het gebruik van iconen voor iedereen direct duidelijk. Zelfs de meest uitgebreide rapportage, die van een product met een doorlopend monitoringsprogramma, ziet er overzichtelijk uit. Onderstaand als voorbeeld een rapportage van een fictief product met een score van 4 keer 6.0 en 4 keer 8.0, dus met een gemiddelde score van 7.0:

Naam van het product is voor het laatst beoordeeld op dag en datum. De gemiddelde score op de beoordelingscriteria is 7 en samengesteld uit:

gemiddelde score op de beoordelingscriteria is 7.0

CriteriumRatingToelichting / OpmerkingenCommentaar fabrikant
scope kwaliteitAls voorbeeld een score van 6.0 voor kwaliteit (0,1 t/m 10 mogelijk)-
scope installatie en garantieAls voorbeeld een score van 6.0 voor installatie en garantie (0,1 t/m 10 mogelijk)-
scope wet- en regelgevingAls voorbeeld een score van 6.0 voor wet- en regelgeving (0,1 t/m 10 mogelijk)-
scope ergonomieAls voorbeeld een score van 6.0 voor ergonomie (0,1 t/m 10 mogelijk)-
scope designAls voorbeeld een score van 8.0 voor design (0,1 t/m 10 mogelijk)-
scope innovatieAls voorbeeld een score van 8.0 voor innovatie (0,1 t/m 10 mogelijk)-
scope milieuAls voorbeeld een score van 8.0 voor milieu (0,1 t/m 10 mogelijk)-
scope prijsAls voorbeeld een score van 8.0 voor prijs (0,1 t/m 10 mogelijk)-

Om producten die doorlopend positief worden beoordeeld ook zonder inzien van de ratings direct herkenbaar te maken kunnen zij gebruik maken van 'OFFI® audited PRODUCT' logo.
Alleen voldoende beoordeelde producten ontvangen een onderscheidend logo waarbij de waarde van de ratings samen bepalen welk niveau het product behaalt waarbij er geen enkele waarde lager is dan 6. Bij een hogere gemiddelde score hoger dan 6 is het logo met 'bronze', bij hoger dan 7 met 'silver' en bij 8 of hoger met 'gold' als herkenbare kwalificatie uitgevoerd.
OFFI® audited PRODUCT bronze logo OFFI® audited PRODUCT silver logo OFFI® audited PRODUCT gold logo

Rapportage random

Indien een product is beoordeeld en er geen doorlopend monitoringsprogramma voor een of meerdere beoordelingscriteria is gestart dan wordt de gemiddelde score van het product vermeld.

Alle beoordelingen op schaal van 0 t/m 10 met de volgende betekenis:

IcoonRating / ScoreKwalificatie
10uitmuntend
9 - 9.9zeer goed
8 - 8.9goed
7 - 7.9ruim voldoende
6 - 6.9voldoende
5 - 5.9twijfelachtig / zwak
4 - 4.9onvoldoende
3 - 3.9ruim onvoldoende
2 - 2.9slecht
1.0 - 1.9zeer slecht
0.1 - 0.9uiterst slecht
Herkenbaar als reviewed

Een beoordeeld product is direct herkenbaar aan het 'OFFI® reviewed PRODUCT' logo. OFFI® reviewed PRODUCT logo

De beoordeling van het product heeft in het verleden plaatsgevonden. Een meer recente beoordeling zou een meer positieve of meer negatieve beoordeling kunnen zijn afhankelijk van de eigen en de eigenschappen van vergelijkbare producten.
Indien de fabrikant van het product een schriftelijke en gemotiveerde reactie op een score heeft gegeven dan wordt ook deze gepubliceerd.