Vergelijking en methode van onderzoek

Ook voor producten voor de kantoor- en leeromgeving en de leveranciers hiervan zijn er vele keurmerken, labels en nationale en internationale wet- en regelgeving in gebruik of wettelijk verplicht. Kenmerkend hiervoor is dat het altijd beperkt is tot het onderzoeken van één of een beperkt aantal eigenschappen of kwaliteiten. Het resultaat is een onoverzichtelijk woud van labels en certificaten voor de beoordeling van een enkel product of van een leverancier. Daarnaast ontbreekt een waardeoordeel over de functionele kwaliteiten en prestaties en worden producten en leveranciers zeker niet met elkaar vergeleken.

Nieuwe methode van onderzoek

Met kennis van de materie is een nieuwe methode van onderzoek ontwikkeld. Uniek om meerdere redenen want OFFI® Reviews onderzoekt:

  • uitsluitend en alleen producten en de leveranciers van producten voor de kantoor- en leeromgeving
  • niet alleen op initiatief van aanvragers
  • producten op acht verschillende deelgebieden:

kwaliteit installatie en garantie wet- en regelgeving ergonomie design innovatie milieu prijs

  • leveranciers op acht verschillende deelgebieden:

service en ondersteuning assortiment prijsniveau levering en installatie commerciële ethiek kennis en innovatie wet- en regelgeving MVO

In vergelijking met veel gebruikte keurmerken en labels

Wereldwijd zijn er inmiddels een zeer groot aantal labels en keurmerken ook voor producten en de leveranciers van producten voor de kantoor- en leeromgeving actief. Toekenning van keurmerken en labels is vrijwel zonder uitzondering dan ook een commerciële activiteit. Kenmerkend is dat ieder afzonderlijk slechts één of enkele punten van een deelgebied beoordeelt.

Onderstaand een kort overzicht van veel gebruikte keurmerken en labels voor producten en de leveranciers van producten voor de kantoor- en leeromgeving. Hierin wordt ook gelijk duidelijk dat ieder afzonderlijk slechts één of enkele punten van een deelgebied beoordeelt.

Keurmerk / LabelProductLeverancier
amfori BSCI-sociale duurzaamheid
CEaanwijzing voldoen aan EU-wetgeving-
Certified B Corporation-sociale duurzaamheid
Cradle to Cradle Certified®milieu-
Das Österreichische Umweltzeichenmilieu-
Der Blaue Engelmilieu-
Der Grüne Punkt-afvalverwerking
ECOLOGOmilieu-
Ekologicky šetrný výrobek (Environmentally Friendly Product)milieu-
EMAS-milieumanagement
Ergonomie geprüftergonomie-
EU Ecolabelmilieu-
FSC®grondstof hout-
Global Recycled Standard (GRS)milieu-
Green Dotverpakking-
GREENGUARD Certificationgezondheid en veiligheid-
GREENGUARD Gold Certificationgezondheid en veiligheid-
GREEN SEALmilieu-
GSproductveiligheid-
ISO 9001-management
ISO 14001-milieumanagement
ISO 26000-sociale duurzaamheid
ISO 50001-energiemanagement
MÖBELFAKTAmilieu
NF Environnementmilieu-
NF Office Excellence Certifiémilieu-
Nordic Swan Ecolabelmilieu-
PEFCgrondstof hout-
Prestatieladder Socialer Ondernemen-sociale duurzaamheid
Recycled Claim Standard (RCS)milieu-
SA8000® Standard-sociale duurzaamheid
Seedlinggrondstof bioplastic-
TCO Certifiedmilieu-
WELLgezondheid en veiligheid-

De bovenstaande tabel maakt het inzichtelijk waarvoor de verschillende keurmerken en labels staan. Als deze visueel worden weergegeven dan wordt het vrij onduidelijk zoals de onderstaande afbeeldingen laten zien:

Overzicht van logo's Overzicht van logo's